Algemene voorwaarden Party Booth 

 

Art.1. Betaling 

Een aanbetaling van 25%,- is nodig om een reservering voor de photobooth definitief vast te leggen. Indien de klant langer dan de overeengekomen periode gebruik maakt van de apparatuur zijn extra huurlasten voor rekening van de klant. 

 

Art.2. Toegang, ruimte & vermogensbehoefte 

De klant zal zorgen voor een geschikte ruimte op het evenement voor de photobooth. Minimum vloer oppervlakte: (Breedte x Diepte) 

Zonder achtergrond systeem : Minimaal 2m x 3m.
Met achtergrond systeem: Minimaal 3m x 4m. 

 

De klant zal een 220v stroompunt voorzien binnen de straal van 5 meter van de photobooth.
Indien er geen stroompunt binnen de 5 meter aanwezig zal Party Booth niet ingebreken kunnen worden gesteld voor het niet of niet tijdig kunnen activeren van de photobooth.
Party Booth kan niet in gebreken worden gesteld indien er problemen worden veroorzaakt aan de photobooth door het wegvallen van de stroom.
Voor het online delen is een sterk en stabiel draadloos netwerk vereist, Party booth kan niet ingebreken worden gesteld voor het wegvallen van het netwerk waardoor de foto’s niet online gedeeld kunnen worden. 

 

Art.3. Data wijzigingen en annulering 

Elk verzoek om de overeengekomen datum en tijd van de verhuur van de photobooth te veranderen moet schriftelijk ten minste 30 dagen voorafgaand aan het evenement van de klant worden ingediend. Elke wijziging van de datum is afhankelijk van de beschikbaarheid van de photobooth op de alternatieve datum. 

Kosteloos annuleren kan minstens 10 maanden voor de eerst overeengekomen huurdatum en prijs.
Bij annulering na 10 maanden zal de 25% voorschot als annuleringskosten worden aangerekend. 
Indien er geen voorschot is betaald zal er 25% van de overeengekomen huurprijs in rekening worden gebracht. Annulering van gereserveerde apparatuur dient schriftelijk te geschieden. 

Art.4. Parkeerkosten 

Indien gratis parkeren niet mogelijk is of niet duidelijk van te voren is gemeld, wordt alles boven de €5,00- doorberekend aan de klant. 

 

Art.5. Verlies of schade 

De klant aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor verlies van of schade aan (anders dan normale slijtage) de apparatuur van Party Booth, veroorzaakt door misbruik van de apparatuur door de klant, hun werknemers of hun gasten. 

De klant is verantwoordelijk voor enig verlies van of schade aan de apparatuur van Party Booth veroorzaakt door diefstal, brand, overstroming of ongelukken tijdens aanwezigheid van Party Booth op het evenement van de klant. 

De klant is verantwoordelijk voor enig verlies van of schade aan attributen (Premium Props) van Party Booth veroorzaakt door de klant, hun werknemers of hun gasten. Het eigen risico voor verlies en/of schade aan apparatuur en/of attributen is €400,-. 

 

Art.6. Schadeloosstelling 

De klant stemt ermee in, en begrijpt het volgende:
a) de klant zal Party Booth tegen enig en alle aansprakelijkheden, gerelateerd aan het evenement van 

de klant en gebruik van de apparatuur van Party Booth, vrijwaren. 

b) de klant zal Party Booth tegen enig en alle aansprakelijkheden in verband met het gebruik van alle foto's genomen op het evenement van de klant door de photobooth of zijn agenten, werknemers of gelieerde ondernemingen vrijwaren. 

De klant stemt in met, en begrijpt het volgende:
Alle personen die gebruik maken van de photo booth op het evenement van de klant geven hierbij 
Party Booth het recht en de toestemming tot het auteursrecht en te reproduceren of anderszins gebruiken van elke fotografische portretten of afbeeldingen van een photo booth-gebruiker die in geheel of gedeeltelijk opgenomen is, via alle media zoals illustratie, kunst, promotie, reclame, handel of voor enig ander doel.


Art.7. Overige voorwaarden 

Indien enige bepaling van deze voorwaarden onwettig, nietig, of voor welke reden onafdwingbaar onder verbintenissenrecht, dan die bepaling, of een gedeelte daarvan, gescheiden van de rest van deze overeenkomst worden geacht, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen, of gedeelten daarvan. 

Dit vormt de volledige overeenkomst tussen de leverancier en de klant met betrekking tot het onderwerp hierin en mag niet gewijzigd worden behalve als schriftelijk overeengekomen door beide partijen. 

In het onwaarschijnlijke geval dat het niet mogelijk is, anders dan om redenen buiten de wil van Party Booth, een operationele photobooth voor ten minste 80% van de overeengekomen serviceperiode beschikbaar te stellen, stelt Party Booth aan de klant pro ratio berekend op basis van de totale kosten gemaakt gedurende de geldigheidsperiode van de overeengekomen service een restitutie uit. 

Wanneer de huur een fotografische printer bevat en voor welke reden afgedrukte foto's niet kunnen worden verstrekt op het moment van de gebeurtenis, zal Party Booth achteraf alle foto's afdrukken die vervolgens kosteloos zullen worden geleverd per post. Als geen dienst wordt ontvangen, zal de maximale aansprakelijkheid van Party Booth zijn om de terugkeer van alle betalingen ontvangen door de klant van het betreffende evenement. Party Booth is niet verantwoordelijk voor enige gevolgschade of gemiste kansen op schending van deze overeenkomst. 

 

Party Booth gegevens:

Naam: Van Beers Wout

Adres: Luikersteenweg 468

Plaats: 3920 Lommel


BTW nr.: BE 0652.810.493  

Website: www.party-booth.be

Email: info@party-booth.be

Telefoon: +32 476 23 90 81


 

Contact Us

Luikersteenweg 468

3920 Lommel

Belgium

Tel.: +32 (0) 476 23 90 81

Info@party-booth.be

BE 0652.810.493

 

Party Booth is een project door :

ALGEMENE VOORWAARDEN